Organisatie

Onze vrijwilligersorganisatie bestaat uit betrokken inwoners van Zandvoort, die het belangrijk vinden dat de LHBTI-gemeenschap een plaats heeft in Zandvoort en om activiteiten te organiseren, waarbij extra aandacht bestaat voor het betrekken van deze diversiteit.

Binnen de organisatie zijn verschillende expertises vertegenwoordigd en is veel ervaring met het organiseren van evenementen in Zandvoort, de LHBTI-doelgroep, toerisme, marketing (van lokaal tot internationaal) en financiën.

In nauw overleg met Pride Amsterdam is de oprichting van de Stichting LHBTI aan Zee met dank aan notariskantoor Valk gerealiseerd.

Deze stichting vervult de regiefunctie en draagt zorg voor de financiële administratie en verantwoording.

Het bestuur bestaat uit een aantal van de organisatoren van het eerste uur aangevuld met nieuwe bestuursleden die een eigen expertise en toegevoegde waarde met zich meebrengen.

De stichting zal niet alleen zorgdragen voor de algemene organisatie op het gebied van marketing en een professionele administratie met bijbehorende controle maar ook op het gebied van verzekeringen bijvoorbeeld.

Naam: Stichting LHBTI aan Zee

Adres: P/a Raadhuisplein 3A, 2042 LR Zandvoort

Bestuursleden:

  • Roy Dongen (voorzitter)
  • André Donker (vicevoorzitter)
  • Ronald Hueskens (secretaris) en Ben Zonneveld (penningmeester)
  • Anja Westerveld (bestuurslid)

Kamer van Koophandel nummer: 860367964